• צמנטיט חוץ קוב שפיר
  ₪ 414.51    לפני מע"מ
  ₪ 485.00    כולל מע"מ
 • צמנטיט פנים קוב שפיר
  ₪ 373.49    לפני מע"מ
  ₪ 437.00    כולל מע"מ
 • חמרה בלה שק גדול כולל אריזה אסביט
  ₪ 69.05    לפני מע"מ
  ₪ 80.80    כולל מע"מ
 • אסביט טיט בלה שק גדול כולל אריזה אסביט
  ₪ 96.06    לפני מע"מ
  ₪ 112.40    כולל מע"מ
 • חצץ עדש בלה שק גדול כולל אריזה אסביט
  ₪ 76.92    לפני מע"מ
  ₪ 90.00    כולל מע"מ
 • מודרג/מצע בלה שק גדול כולל אריזה אסביט
  ₪ 115.38    לפני מע"מ
  ₪ 135.00    כולל מע"מ
 • חול בלה שק גדול כולל אריזה אסביט
  ₪ 89.74    לפני מע"מ
  ₪ 105.00    כולל מע"מ
 • רשת 5.5 20*20 2.5*3.0
  ₪ 79.06    לפני מע"מ
  ₪ 92.50    כולל מע"מ
 • בי ג'י בונד 007 5 ק"ג
  ₪ 17.09    לפני מע"מ
  ₪ 20.00    כולל מע"מ
 • מלט לבן שק 25 ק"ג
  ₪ 22.65    לפני מע"מ
  ₪ 26.50    כולל מע"מ
 • בלוק 20/20/40 4 חורים קסם 75 במשטח
  ₪ 3.50    לפני מע"מ
  ₪ 4.10    כולל מע"מ
 • ברז משגיחום "3/4 שגיב 52 מעלות
  ₪ 206.83    לפני מע"מ
  ₪ 242.00    כולל מע"מ
 • שק בטון B-30 במשטח 72 שקים של 25 ק"ג
  ₪ 1,169.23    לפני מע"מ
  ₪ 1,368.00    כולל מע"מ
 • גרנוליט רביבים שק
  ₪ 30.77    לפני מע"מ
  ₪ 36.00    כולל מע"מ
 • התקן עידו לממ"ד ליציקה
  ₪ 726.50    לפני מע"מ
  ₪ 850.00    כולל מע"מ
 • דבק קרמיקה 109 לבן 25 ק"ג מ.פיקס
  ₪ 27.35    לפני מע"מ
  ₪ 32.00    כולל מע"מ
 • הרבצה צמנטית גלאקסי 20 שק 25 ק"ג מ.פיקס
  ₪ 28.55    לפני מע"מ
  ₪ 33.40    כולל מע"מ
 • בלוק אשקלית בנייה א 60 ג 25 ע 15
  ₪ 13.67    לפני מע"מ
  ₪ 16.00    כולל מע"מ
 • רשת 7.5 20*20 2.5*3.0
  ₪ 140.26    לפני מע"מ
  ₪ 164.10    כולל מע"מ
 • בלוק אשקלית בנייה א 60 ג 25 ע 20
  ₪ 17.95    לפני מע"מ
  ₪ 21.00    כולל מע"מ
 • פומיס בניה קוב
  ₪ 289.66    לפני מע"מ
  ₪ 338.90    כולל מע"מ